Ata Sporları Federasyonu
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Linkedin
 • İletişim

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı
Paylaş:

Genel Bilgiler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gençler için;
 • Daha iyi hayat şartları ve yeni fırsatlar sağlamak,
 • Gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemek,
 • Potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak,
 • Hayatın her alanına etkin katılımlarını artırmak
amaçları doğrultusunda yürütülen Gençlik Projeleri Destek Programı çerçevesinde proje çağrısına çıkılmaktadır. 
Programa, sivil toplum kuruluşları proje teklifinde bulunabilmektedir. Proje teklif çağrısının kapsamı, kimlerin başvuru yapabileceği, proje desteğinin alt ve üst limitleri, talep edilen belgeler ve Programa ilişkin diğer hususlar Program Kılavuzu’nda yer almaktadır. Proje teklifleri hazırlanmadan ve başvuru yapılmadan önce söz konusu Program Kılavuzu’nun dikkatle incelenmesi önerilmektedir.
 

Proje Desteği Veren Kurum

Proje desteği veren kurumun web sitesinden www.gsb.gov.tr proje başvurusu ve proje ile ilgili diğer tüm süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 

Proje Başvuru Sistemi

Proje başvuruları, Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi (https://gpdp.gsb.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Proje başvurusu proje yürütücüsü kurum adına proje koordinatörü tarafından yapılacaktır. Başvurunun yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kaydolması gerekmektedir.
 

Kimler Proje Başvurusunda Bulunabilir

 • Dernekler
 • Vakıflar
 • Federasyonlar
 • Konfederasyonlar
 

Desteklenecek Proje Konuları

 • Gönüllülük
 • Kişisel Gelişim
 • Fiziksel Aktivite
 • Egzersiz ve Spor
 • Kitap Kahve
 • Kültür ve Sanat
 • Yenilikçi Fikirler
 • Çevre
 • Hayvanların Korunması
 

Proje Dokümanları

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Yönetmeliği
https://gpdp.gsb.gov.tr/Client/Regulations

Proje Başvuru Rehberi
https://gsb.gov.tr/dosyalar/proje-destegi/2020/2020-1_GenelCagri_UygulamaKilavuzu-1.pdf
 

Proje Başvurusu İçin Gerekli Evraklar

 • GPDP_2020-I Genel Çağrı Uygulama Kılavuzu
 • EK 1 GPDP-2020-1 Başvuru Formu
 • Ek-2 GPDP 2020-1 Koordinatör Görevlendirme Formu
 • EK-3 GPDP 2020-1 Koordinatör Özgeçmişi
 • EK-4 GPDP 2020-1 Bütçe
 • EK-5 GPDP 2020-1 Ön Değerlendirme Formu bütçe
 • Ek-6 GPDP 2020-1 İçerik Değerlendirme Formu
 • EK-7_GPDP-2020-1 Sözleşme
 • EK-8 GPDP-2020-1 Mali Kimlik Formu
 

Diğer Hususlar

 • Proje teklifleri, başvuruların Proje Başvuru ve Değerlendirme Sistemi üzerinden elektronik ortamda tamamlanması ve başvuruyu yapan koordinatör tarafından onaylanması halinde aktif hale gelecektir.
 • Onaylanmayan proje teklifleri ön değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • Program kapsamında her bir proje yürütücüsünün en fazla iki proje teklifi değerlendirmeye alınacak, aynı Proje Koordinatörü tarafından Programa en fazla iki proje teklifi sunulabilecektir.
 • Başvurular elektronik ortamda gerçekleşecek olup, form ve ekleri elden ya da posta yoluyla Bakanlık tarafından teslim alınmayacak, bu yollarla gönderilen formlar işleme alınmayacaktır.
 • Bakanlık tarafından projenin desteklenmesinin uygun bulunması durumunda proje yürütücüsüne bilgi verilecek ve Proje Destek Sözleşmesinin imzalanması için gerekli belgeler talep edilecektir.