Ata Sporları Federasyonu
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Linkedin
 • İletişim

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destekleri

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Proje Destekleri
Paylaş:

Genel Bilgiler

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 
 • STK’ların kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi,
 • STK’ların kamu ile olan ilişkilerinin artırılması
 • STK’ların karar alma mekanizmalarına aktif katılım sağlanması 
gibi çeşitli amaçlarla derneklerin faaliyetlerini desteklemektedir. 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan ve 03/07/2006 tarihli ve 2006/10656 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dernek, Vakıf, Birlik Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanan, “İçişleri Bakanlığı Bütçesinden Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge” çerçevesinde, dernekler ile derneklerin kurduğu federasyon ve konfederasyonlara proje yardımı yapılabilmektedir.
 

Proje Desteği Veren Kurum

Proje desteği veren kurumun web sitesinden www.siviltoplum.gov.tr proje başvurusu ve proje ile ilgili diğer tüm süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 

Proje Başvuru Sistemi

Proje Başvuru Sahipleri proje başvurusunda bulunabilmek için Bakanlığın Proje Destek Sistemi (PRODES) https://prodes.dernekler.gov.tr  üzerinden gerçekleştirebilmektedirler. 
 

Kimler Proje Başvurusunda Bulunabilir

 • 04/11/2004 tarihli ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu’nun kapsamına giren ve tüzel kişiliği bulunan dernekler,
 • Derneklerin oluşturduğu federasyon ve konfederasyonlar başvuru yapabilir.
 

Desteklenecek Proje Konuları

 • Sivil toplum kuruluşlarının kapasitelerinin arttırılması,
 • Kamu-STK iş birliği ve katılımcılığın artırılması,
 • İnsan hakları ve demokrasi,
 • Şehit yakınları ve gazilerin desteklenmesi,
 • Uyuşturucu ve madde bağımlılığı ile mücadele,
 • Göç ve uyum,
 • Gönüllülük,
 • Sosyal girişimcilik,
 • Afet bilinci,
 • Trafik bilinci,
 • Kadın hakları, aile değerlerinin korunması ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi,
 • Toplumsal dayanışmanın desteklenmesi,
 • Toplumsal kalkınmanın desteklenmesi,
 • İstihdamın arttırılması,
 • Engelliler ve sosyal risk altındaki grupların desteklenmesi,
 • Eğitim, kültür, sağlık ve spor,
 • Tarihi ve kültürel değerlerin korunması,
 • Hayvan hakları
 

Proje Dokümanları

2022 Yılı Proje Başvuru Rehberi: https://www.siviltoplum.gov.tr/kurumlar/siviltoplum.gov.tr/Projeler/Prodes/BasvuruRehberdi_2022.pdf
 

Diğer Hususlar

 • İlk genel kurulunu yapmayan ve organlarını oluşturamayan derneklerde proje başvurusunda bulunamazlar.
 • Derneklerin şube ve temsilcilikleri proje başvurusunda bulunamazlar.
 • Projesinin değerlendirme ve uygulama süreci devam eden dernekler yardım başvurusunda bulunamaz.