Ata Sporları Federasyonu
 • Facebook
 • Twitter
 • Instagram
 • Youtube
 • Linkedin
 • İletişim

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gelecek Gençlerin / Kültür Endüstrileri Destek Programı
Paylaş:

Genel Bilgiler

Gelişmişliğin ve kalkınmanın en önemli bileşenlerinden olan yaratıcı kültür endüstrileri; bireysel yaratıcılık, beceri ve yeteneğe dayanan; yaratıcı üretim süreçlerine başvurarak ticari değer, istihdam ve fikri mülkiyet hakları yaratan alanlardır. Bu kavramın içerisine sinema, müzik, tiyatro, kitap ve yazılı basın, radyo ve televizyon yayıncılığı, reklamcılık, mimarlık, tasarım, görsel sanatlar, performans sanatları, yazılım ve bilgisayar oyunları gibi fikri mülkiyete dayanan ve odağında kültürel yaratıcılık yer alan sektörler girmektedir. Özellikle son yıllarda yaratıcı kültür endüstrileri sahip olduğu ekonomik potansiyel nedeniyle önemli bir dönüşüm kaynağı olarak görülmektedir.

Bu bağlamda gençlerimizin yaratıcı kültür endüstrileri odağında ve girişimcilik sisteminde aktif olarak yer almalarının desteklenmesi amacıyla bu program oluşturulmuştur. Programın genel hedefi, gençlerin kültür endüstrileri alanındaki yaratıcılık ve girişimcilik kabiliyetlerinin desteklenmesi ve bu suretle gençlerin kişisel gelişimlerinin yanı sıra uzun vadede ülkemiz kültür endüstrilerine katkı sunmalarıdır.
 
 • Öncelik - 1 Gençlerin kültür endüstrileri alanında girişimciliğinin teşvik edilmesi
 • Öncelik - 2 Gençlerin kültür ve sanat alanında yenilikçi modellerle yaratıcı ürün/eser üretme becerilerinin geliştirilmesi 

Bu program çerçevesinde proje başına verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
 

Öncelik 1 kapsamındaki başvurular için:

Asgari Destek Miktarı: 200.000 TL
Azami Destek Miktarı: 750.000 TL
 

Öncelik 2 kapsamındaki başvurular için: 

Asgari Destek Miktarı: 50.000 TL
Azami Destek Miktarı: 200.000 TL
 

Proje Desteği Veren Kurum

Proje desteği veren kurumun web sitesinden www.kulturturizm.gov.tr proje başvurusu ve proje ile ilgili diğer tüm süreçler hakkında bilgi edinebilirsiniz.
 

Proje Başvuru Sistemi

Proje başvuruları, (https://gelecekgenclerin.ktb.gov.tr/login) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmektedir. Proje başvurusu proje yürütücüsü kurum adına proje koordinatörü tarafından yapılmaktadır. Başvurunun yapılabilmesi için öncelikle proje koordinatörünün e-devlet sistemine kaydolması gerekmektedir.
 

Desteklenecek Proje Konuları

 • Gençlerin bizzat uygulayıcı olarak katılacakları kültür-sanata erişim ve katılım olanaklarının artırılmasını sağlayacak atölyelerin, merkezlerin, dijital platformların geliştirilmesi
 • Edebiyat, Sinema, Müzik, Güzel Sanatlar/Resim/Fotoğraf, Tiyatro ve Sahne Sanatları, yeni medya, dijital tasarım gibi farklı kültür-sanat dallarını bir araya getiren ve bu dallarda gençlerin deneyimli uzmanlar eşliğinde yenilikçi kültürel üretimine imkân tanıyan eğitim ve beceri programlarının geliştirilmesi
 • Kültür-sanat alanında genç yeteneklerin ortaya çıkmasını ve gelişmesini sağlayan festival, yarışma sergi, performans etkinlikleri gibi faaliyetlerin düzenlenmesi
 • Yaratıcı fikirlerin ürünlere dönüştürülme sürecini barındıran ve yaratıcı kültür endüstrilerinin herhangi bir alanı ile doğrudan ilişkili eğitsel atölyeler düzenlenmesi
 

Proje Dokümanları

Gelecek Gençlerin Proje Destek Kılavuzu
https://www.telifhaklari.gov.tr/resources/uploads/2021/11/16/GELECEK-GENCLERIN-PROJE-DESTEK-KILAVUZU.pdf
 

Diğer Hususlar

 • Başvuru Sırasında Sunulması Gereken Belgeler Başvurunun tamamlanması için elektronik destek sistemi https://gelecekgenclerin.ktb.gov.tr üzerinden doldurulan Başvuru Formunun Telif Hakları Genel Müdürlüğü Atatürk Bulvarı, Derman Sk. No: 29, 06050 Ulus - ANKARA adresine iletilmesi gerekmektedir.
 • Aşağıda belirtilen belgelerin ise sisteme taranarak yüklenmesi gerekmektedir. Başvurusu kabul edilen proje sahiplerinin bu belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini Sözleşme imzalama aşamasında Genel Müdürlüğe iletmesi gerekmektedir:
  • Başvuruda bulunan kamu kurum ve kuruluşunun kuruluş kanununu referans gösteren yazılı beyan,
  • Diğer Başvuru Sahipleri için kuruluş belgesi/tüzüğü/ sözleşmesi veya ilgili resmi kayıt belgesi,
  • Vergi ve SGK prim borcu bulunmadığına veya yapılandırıldığına dair yetkili makamlardan alınan belgeler veya bu belgelerin sözleşme aşamasında ibraz edileceğine dair taahhütname, 
  • Başvuru Sahibini temsile, ilzama, başvuru belgelerini, sözleşmeyi ve diğer proje belgelerini imzalamaya yetkili kişinin belirlendiği, Bakanlığa proje sunulmasına ve kabul edilmesi durumunda uygulanmasına ilişkin kararın bulunduğu Başvuru Yetkili Karar Organının kararı -Dernekler ve Meslek Birlikleri için Yönetim Kurulu kararının, Vakıflar için kuruluş senedindeki yetkilendirmeye uygun olarak Mütevelli Heyeti veya Yönetim Kurulu kararının sunulması gerekli olup, bu karar ile proje belgelerini imzalama yetkisi asgari olarak bir Kurum Müdürü/Genel Sekreterine bırakılabilir.